Acasă

Ajută și tu!

Împreună redăm speranța celor care au pierdut-o!

ASOCIAȚIA COMUNITARĂ „RE-START” este o organizație neguvernamentală, apolitică și non-profit, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare.

Viziunea noastră este să dezvoltăm și să furnizăm servicii sociale, socio-medicale, de recuperare, culturale, educaționale, economice și de mediu pentru diverse categorii de persoane, aflate în situații de risc social: copii cu dizabilități, tineri care părăsesc centrele de plasament la împlinirea vârstei de 18 ani, persoane cu handicap, victime ale traficului de persoane, persoane vârstnice, persoane care nu beneficiază de prestații sociale (pensii, ajutor social, cantină), copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, familii aflate în dificultate (familii monoparentale, familii care au în îngrijire o persoană bolnavă, persoane cu nevoi speciale sau încadrată în gradul I de handicap, familii în care există violență domestică sau abuz sau dependență de substanțe psiho-active), rromi, deținuți, eliminând astfel una dintre cele mai dure forme ale excluziunii sociale. Ne dorim să creștem calitatea vieții în comunitățile defavorizate prin măsuri integrate, să combatem sărăcia, să investim în educația copiilor și în sănătate.


Promovăm egalitatea de șanse.

Combatem orice formă de discriminare.

Promovăm programe de dezvoltare comunitară ca strategie de dezvoltare socială.